Privacy statement


Joysport.eu onderdeel van E-see Internet webshops

Privacy

E-See Internet besteed aandacht aan uw privacy door slechts die gegevens te bewaren, die relevant zijn voor het afleveren van de door u bestelde producten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden slechts aan derden ter beschikking gesteld in verband met het afleveren van de door u bestelde producten.


Toepasselijk recht

Op alle door E-See Internet gehanteerde bepalingen, bestellingen en verplichtingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen aldus ook slechts worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland


Disclaimer

E-See Internet besteed veel zorg aan het up to date houden van de website. Fouten in de gebruikte tekst, prijzen of anderszins getoonde informatie zijn niet uit te sluiten. E-see Internet heeft geen invloed op de wijzen waarop de getoonde informatie door derden wordt gebruikt. E-See Internet sluit iedere vorm van aansprakelijkheid voortvloeiende uit het gebruik van de op de website getoonde informatie ( aanbiedingen, prijzen, technische informatie, statistieken, vergelijkingen, links en forums ) uit. Dit heeft tevens betrekking op directe, indirecte of gevolg schade van welke aard dan ook.